Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezuniyeti sonrasında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 

2001 yılında aldığı ‘Genel Cerrahi Uzmanı’ ünvanı sonrası T.C.S.B. Bartın Devlet Hastanesinde görev yaptı. Bu hastanede 'Minimal İnvaziv- Laparoskopik Cerrahi ve Cerrahi Endoskopi&Kolonoskopi ünitelerini kurarak  yüzlerce ameliyat ve endoskopik girişimlerin de öncüsü oldu.

Klinik Nütrusyon Ünitesi kurulumu ve Perkütan Endoskopik Gastrostomiler (PEG) uygulamalarını da genel cerrahi kliniği içerisinde başlatarak ‘Home-Care’ ile ‘evde sağlık’ çalışmalarını başlattı. Batı Karadeniz bölgesinde PEG eğitim merkezi kurucusu oldu.

Burada çalıştığı süre içerisinde Başhekim yardımcılığı yanı sıra, Satın Alma Komisyon Başkanlığı, Sağlık Kurulu Başkanlığı, Hastane Enfeksiyon Komitesi Başkanlığı, Klinik Nütrisyon Ünitesi Başkanlığı, Yoğun Bakımlar Sorumlusu, Organ Nakli Sorumlu Hekimi ve Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) konsültan hekimi olarak görevlerde bulundu.

2006 yılında T.C.S.B. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniğinde çalışmalarına devam etti.

2009 yılında T.C. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda Yrd.Doç.Dr olarak yer aldı ve genel cerrahi kliniğinin yapılandırılmasında görev üstlendi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Ünitesinde 1 yıl süre ile Karaciğer-Pankreas ve Böbrek transplantasyon ünitesinde görev yaptı.

2012’de Cleveland Clinic Robotic Surgery  departmanında ‘robotik cerrahi’ üzerine, European Surgical Institute Hamburg/Germany de ise 'Minimally Invasive Operating Techniques in Colorectal Surgery'  alanlarında eğitim aldı ve çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesinde Ulusal Kolorektal Kanser Tarama Programı yürütücüsü ve Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı yardımcı yürütücüsü olarak göreve başladı. Eş zamanlı olarak T.C.S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde hasta kabulüne ve cerrahi işlemlerine devam etmek üzere görev aldı. 

2014 yılında yapılan Üniversiteler Arası Kurul sınavında başarılı olarak Doçent Doktor  ünvanı aldı.

2017 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  Genel Cerrahi A.B.D İstanbul Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde öğretim üyesi ve başhekim olarak  göreve başladı.

2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri San Diago şehrinde yapılan ‘American College of Surgeons (ACS)’ toplantısında Amerikan Cerrahlar Derneği’ne üye olarak kabul edildi.

2020 yılında yayınları ve çalışmaları neticesinde Profesör Doktor ünvanını aldı.

T.C.S.B. Ulusal Kanser Danışma Kurulu ve İstanbul  İl Kanser Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta ayrıca Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, ve Kanser Kontrol Derneği Başkanlığını yürütmektedir.

KEPAN derneğinin koordinatörü olduğu ONCA (Optimum Nutrition Care For All ) ENHA Project projesinde THSK Kanser Dairesi adına yürütücülük görevine devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak Safra Kesesi, Karaciğer, Pankreas Hastalıkları ve Kanserleri Tedavisi; Karaciğer ve Böbrek Nakil Cerrahisi Cerrahisiyle Uğraşmaktadır.

Ulusal ve uluslararasi 70'nin üzerinde bilimsel makale, bir çok kongre bildirisi , 5 kitap bölüm yazarlığı mevcuttur.