Deneyim

1975 – 1980 Atatürk İlkokulu, Osmaniye 1980-1983: Seyhan ortaokulu, Adana 1983-1986: Abdüikadir Paksoy Kız Lisesi, Adana 1986-1993: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

1993 – 1997 Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları dalında ihtisas yapıp, 27 Aralık 1997 tarihinde İç hastalıkları uzmanı olmuştur.  1996 yılında ECFMG sertifikası almıştır.

1997 – 2000 Ankara Numune Hastanesinde İç Hastalıkları Başasistanı olarak görev yapmıştır.

2000 – 2004 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapmış ve 7 Şubat 2003 tarihinde gastroenteroloji uzmanı olmuştur.

2004 – 2005 Ankara Numune Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde çalışmıştır.

2005 – 2009 Başkent Ünv. Ankara Hastanesin’de Gastroenteroloji bölümünde çalışmıştır. / 2009 Doçent olmuştur.

2009 – Halen Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde çalışmaktadır.