Deneyim

Klinik Mik. ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlığı (25yıl)

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Uzmanlığı (22 yıl)

Doku Tipleme Lab.Sorumluluğu (22 yıl)

İmmünolojl Lab.Sorumluluğu (20 yıl)

Öğretim Üyeliği (20 yıl-Yrd.Doç, Doçent, Profesör)

Eğitim

1979-1985 GATA Askeri Tıp Fakültesi Eğitimi

1988-1992 GATA Klinik Mik.ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

1993-1995 Ankara Üniversitesinde Klinik İmmünoloji ve Allerji Uzmanlık Eğitimi